Üyelik Sözleşmesi

Bireysel Üyelik Sözlesmesi

 1. Acıklamalar

1.1 Bundan böyle Bireysel Üyelik Sözlesmesi sözlesme metninde  “Sözlesme” olarak anılacaktır.  

1.2 Bundan böyle ..)adresinde mukim bulunan  HAYVANAL.NET sözlesme metninde  "HAYVANAL.NET" olarak anılacaktır.

 

 1. Taraflar

 İsbu sözlesme “HAYVANAL.NET” ile https://www.hayvanal.net sitesine üye olmak maksadıyla Sözlesme ve sözlesmeden ayrı düsünülemeyecek eklerine, sitede yer alan sartlarla birlikte kurallara onay veren "Üye" arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüge girmistir.

 

 1. Tanımlar

“Site”: www.hayvanal.net isimli domainalan adı) adresinden ve bu domain adresine baglantılı domainlerden olusan “HAYVANAL.NET” un internet kullanıcıları tarafından ulasabildigi web sitesi.

“İcerik”: “HAYVANAL.NET” un “Site” üzerinden yayınladıgı ve erisime acık olan her cesit resim, video, dosya, rakam ve benzeri yazımsal, isitsel, görsel imgelerdir.

“Üye”:  İsbu sözlesme kosulları dogrultusunda "Site"ye üye olan ve "Site"de yer alan icerik, uygulama ve "Hizmetler"den yararlanan gercek ve tüzel kisiler.

“Kullanıcı”: “Site ”ye,  internet baglantısıyla erisen her gercek veya tüzel kisidir.

“Üyelik”: “Site”  ye “Üye” olmak isteyen gercek veya tüzel kisilerin , “Site ”deki üye ol formunda istenilen bilgileri dogru ve eksiksiz bir sekilde doldurması, verdigi kimlik bilgilerinin “HAYVANAL.NET” tarafından e-posta veya üyelik icin gönderilen SMS ile onaylaması sonrasında kazanılan statüdür.

Üyelik islemleri “HAYVANAL.NET”tarafından onaylanmadan, kullanıcılar “Üye” olmanın kazandıracagı hak ve yetkilere sahip olamaz. Kullanıcıların “Üyelik” basvurusu herhangi bir gerekce olmadan reddedilebilecegi gibi ek sart ve kosullar talep edilebilir. “HAYVANAL.NET” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, sonradan yapacagı “Üyelik” basvurusunu kabul etmeyebilir. “Üyelik” ile elde edilen hak ve yükümlülükler, kısmen veya tamamen herhangi bir ücüncü sahsa devredilemez.

"Sözlesme":  “HAYVANAL.NET” a ait “Site” de yer alan tüm sartlar ile kosullar, kurallar, ayrı düsünülemez ekler ve ek maddelerden olusan kullanıcı tarafından “Sözlesme” yi anlayıp kabul ettigine dair onaylanan elektronik ortamda akdedilen sartlar, kosullar, kurallar, ayrı düsünülemez ekler ve ek maddelerle birlikte bütün olan elektronik sözlesmedir.

"HAYVANAL.NET Üyelik Hesabı":  “HAYVANAL.NET” a ait “Site” deki hizmetlerden yararlanmak ve gerekli is, islemlerin yapıldıgı, “Üye” lerin kendisine ait bilgileri  güncelleyebildigi, kendisi tarafından kullanacagını taahhüt ettigi “e-posta” ve “sifre” ile erisim yaptıgı “Üye” nin kendisine özel olan “site” deki sayfaların tamamı.

 “HAYVANAL.NET Hizmetleri” "Hizmetler"):HAYVANAL.NET” tarafından “Üye” nin “site” icerisinde “Sözlesme” de tanımlı olan is ve islemleri gerceklestirmeleri icin sunulan uygulamalardır. “HAYVANAL.NET”  “Site” de sundugu “Hizmetler” de istedigi an degisiklikler yapabilir. Yapılan degisiklikler “Üye” ye “Site” üzerinden duyurulur. Yapılan degisiklikler, duyurular, sartlar ve kosullar yayımlandıgı an yürürlüge girer ve “Üye” yi yükümlü kılar.

“HAYVANAL.NET Veritabanı” : 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu geregince korunan, “HAYVANAL.NET” un “Site”  adresinde erisilen her türlü icerigin depolandıgı, sorgulanabildigi ve erisilebildigi veritabanıdır.

 

 1. “Sözlesme”nin Konusu ve Kapsamı

İsbu “Sözlesme”nin konusu, “HAYVANAL.NET”  un "Site" sinde sunulan “Hizmetler”in, “Üye” lerin bu “Hizmetler”den yararlanma sartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. “Sözlesme” ve ekleri ile "Site" icerisinde yer alan kullanıma, üyelige ve “Hizmetler”e iliskin “HAYVANAL.NET” tarafından yapılan tüm acıklama, bildirim,  uyarı, ve uygulama  gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. "Kullanıcı", isbu “Sözlesme” hükümlerini kabul etmekle, "Site" icinde yer alan kullanıma, üyelige ve hizmetlere iliskin “HAYVANAL.NET” tarafından acıklanan her türlü beyana uygun davranacagını kabul ve taahhüt etmektedir.

 

 1. Üyelik Sartları

5.1 “HAYVANAL.NET” “Site" sine üye olabilmek icin öncelikle T.C. yasalarına göre resit olmak sarttır ve “HAYVANAL.NET” tarafından isbu “Sözlesme” kapsamında üyeligi askıya alınmamıs, gecici olarak üyelikten uzaklastırılmamıs veya üyelikten süresiz yasaklanmamıs olmak gerekmektedir.

5.2 “HAYVANAL.NET” herhangi bir zamanda bildirimde bulunmadan, gerekce göstermeden, tazminat, ceza vb. sair hukuki yükümlülügü bulunmaksızın derhal yürürlüge girecek sekilde isbu “Sözlesme” yi tek taraflı olarak feshedebilir, "Üye"nin “Site” deki “Üyelik”ini gecici olarak durdurabilir, askıya alabilir veya son verebilir. "Site"de yayınlanan kurallara aykırılık halleri, “Üye”nin "HAYVANAL.NET" un bilgi güvenligi sistemine risk olusturması halleri üyelige son verme veya üyeligi gecici durdurma hallerindendir.

 

 1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

6.1 "Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri

6.1.1 “Üye", T.C. Anayasası basta olmak üzere tüm yasalara, yürürlükteki tüm mevzuata, ahlak kurallarına ve “Site"de belirtilen kurallara, beyanlara, uygun hareket edecegini, “Sözlesme” hükümleri ile “Site”deki tüm sart ve kuralları anladıgını ve onayladıgını kabul ve taahhüt etmektedir.

6.1.2. “Üye” hukuka uygun amaclarla "Site" de islem yapabilir. "Üye"nin, "Site" icerisinde yaptıgı her islem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

6.1.3. "Üye"lerin, “HAYVANAL.NET” Üyelik Hesabı”na giriste kendilerinin belirleyip kullandıkları "e-posta" ve "sifre"nin münhasıran ve münferiden kendileri haricinde kullanılmasını engellemeleri, güvenligini saglamaları, ücüncü kisilerden gizlemeleri tamamen kendi sorumlulugundadır. Bu konuda herhangi bir aksaklık, ihmal veya kusurlarından dolayı diger “Üye"lerin ve/veya “HAYVANAL.NET” un ve/veya ücüncü kisilerin ugradıgı veya ugrayabilecegi maddi ve/veya manevi her tür zararlarda  sorumluluk “Üye” ye aittir.

6.1.4. “Üye” T.C. Anayasası basta olmak üzere, yasalar ve yürürlükteki tüm mevzuat hükümleri geregince, resmi makamlar tarafından “HAYVANAL.NET” dan “Üye” lere ait gizli/özel/ticari gibi her türlü bilginin istenmesi durumunda “HAYVANAL.NET”bu bilgileri isteyen resmi makamlara vermekle yetkili oldugunu, bundan dolayı “HAYVANAL.NET” dan her ne isim altında olursa olsun herhangi bir hak talep etmeyecegini kabul ve taahhüt etmektedir. Bununla birlikte  “Üye”nin  “Site” de yayınladıgı ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kisi ya da kurumun haklarının ihlal edildigi iddası ile hukuksal yollara basvuracagını bildirmesi üzerine ; “HAYVANAL.NET” “Üye” nin kendisine bildirdigi isim - soy isim bilgilerini ilgili tarafa verebilecegini kabul eder.

 6.1.5. "Üye", "Site" icerisinde kendisi tarafından yayınlanan iceriklerin, bilgilerin gercege aykırı olmadıgını ve hukuka uygun oldugunu, bahse konu bilgi ve iceriklerin "Site" üzerinde yayınlanmasının veya bu iceriklerle baglantılı ürünlerin teshirinin, satısının yürürlükteki mevzuata göre herhangi bir hukuka aykırılık olusturmayacagını kabul ve taahhüt etmektedir. "HAYVANAL.NET", "Üye" tarafından "HAYVANAL.NET" a iletilen veya "Site" üzerinden “Üye” tarafından yüklenen iceriklerin, bilgilerin gercege aykırı olmadıgını arastırmakla yükümlü ve sorumlu olmadıgı gibi, mezkûr  bilgi ve iceriklerin yanlıs veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya cıkacak hicbir zarardan mesul tutulamaz.

6.1.6. "Üye", "HAYVANAL.NET" un ve/veya baska bir ücüncü sahsın sınırlı/sınırsız ayni veya kisisel haklarına, malvarlıgına tecavüz teskil edecek nitelikteki "Site" icerisinde bulunan veritabanları ve bütün verileriyazılı, görsel, isitsel vb.) baska veritabanına aktarmayacagını, islemeyecegini,  cogaltmayacagını, kopyalamayacagını, dagıtmayacagını, veya bu kapsamda sonuclar dogurabilecek sekilde "Site"ye yüklemeyecegini; söz konusu fiiller gerceklestirmek suretiyle herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacagını; mezkûr fiiller yada baska yöntemlerle dogrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet doguran davranıslar, islemler yapmayacagını kabul ve taahhüt etmektedir.

6.1.7 "Üye"nin isbu “Sözlesme” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerceklestirdikleri "Site" üzerindeki faaliyetler nedeniyle ücüncü kisilerin karsılastıgı veya karsılasabilecegi zararlardan ötürü "HAYVANAL.NET" dogrudan ve/veya dolaylı hicbir sekilde sorumlu tutulamaz.

6.1.8. “HAYVANAL.NET”, “Üye”lerin sadece ilanların iceriklerini ögrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve “HAYVANAL.NET Arayüzü”nü kullanmasına izin vermektedir, haricinde herhangi bir amacla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya tümüne yönelik olarak ilanlara ulasılmaya calısılması, ilanların bir kısmının veya tamamının kopyalanması, bunların baska mecralarda dogrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, islenmesi, derlenmesi,  baska veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından ücüncü kisilerin erisimine ve kullanımına acılması, “HAYVANAL.NET” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin islenmesine “HAYVANAL.NET” tarafından izin verilmemektedir. "HAYVANAL.NET’ un  bu tür eylemleri gerceklestiren kisi yada tüzel kisiler üzerinde hukuki gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

6.1.9. “Üye”  “Site” üzerinden ücüncü sahıslardan aldıgı mal ve hizmetlerdeki ayıplardan dolayı  “HAYVANAL.NET” un sorumlu tutulamayacagını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat hükümleri geregince her türlü talep ve sorumlulugun muhatabının ilgili mal ve hizmetlerin satıcısına ait oldugunu ve buna baglı olarak “HAYVANAL.NET” u her türlü sorumluluk ve yükümlülükten ibra ettigini kabul ve taahhüt etmektedir.

6.1.10. "Üye", isbu “Sözlesme” yi veya bu “Sözlesme” den dogan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir ücüncü kisiye  "HAYVANAL.NET" un yazılı onayı olmadan devredemez.

6.1.11 "Üye" ler, kendileri tarafından olusturdukları icerikleri  "HAYVANAL.NET"in talepte bulunması halinde acele  olarak düzeltmek ve/veya degistirmek zorundadırlar. "HAYVANAL.NET" un degisiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, “Üye” tarafından zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle olusan veya olusabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talep edilen degisiklik ve/veya düzeltmeleri yerine getirmeyen “Üye” ye aittir. "HAYVANAL.NET" gerek görmesi halinde bu degislik ve/veya düzeltmeyi yapabilir.

 6.2. "HAYVANAL.NET"in Hak ve Yükümlülükleri

 

6.2.1. “HAYVANAL.NET”, isbu “Sözlesme” kapsamında belirtilen hizmetleri  “Sözlesme” de belirtilen kosullar cercevesinde ve “HAYVANAL.NET” Üyelik Hesabı" icerisinde belirtilen acıklamalar dahilinde yerine getirmeyi, bahse konu hizmetlerin yürütülmesi icin gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve isletmeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. İs bu madde de bahsi gecen teknolojik altyapıyı tesis etme hükmü sınırsız ve eksiksiz bir hizmet anlamına gelmemektedir. “HAYVANAL.NET”her zaman herhangi bir acıklama ve bildirimde bulunmadan is bu “ Sözlesme” ile sunulan teknolojik altyapısını ve hizmetlerini durdurabilir veya son verebilir.

6.2.2 "HAYVANAL.NET" hicbir acıklama yapmadan, bildirimde bulunmadan ve her hangi bir ek süre tanımaksızın “Site” de verilen hizmetleri ve icerikleri her zaman degistirebilme ayrıca “Üye” lerin siteye yükledikleri bilgileri, icerikleri “Site” kullanıcıları da dâhil olmak üzere ücüncü sahısların erisimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır.   

6.2.3. "HAYVANAL.NET" kendi kontrolünde ve isletiminde olmayan baska ücüncü sahısların sahip oldugu, islettigi, kontrol ettigi internet sitelerine, dosyalara veya iceriklere “Site” üzerinden link verebilir. Verilen bu linkler “HAYVANAL.NET”tarafından sadece referans kolaylıgı nedeniyle veya “Üye” ler tarafından saglanmıs olabilir. Linkin yöneldigi internet sitesini veya isleten kisisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya icerdigi bilgilere yönelik herhangi bir türde dogrulama beyanı veya garanti niteligi tasımamaktadır. “Site” de bulunan linkler aracılıgıyla erisim saglanan her türlü dosya, icerik, internet siteleri, siteler, internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların icerigi hakkında  "HAYVANAL.NET" un herhangi bir sorumlulugu yoktur.

6.2.4. "HAYVANAL.NET", Basta T.C. Anayasasına, yasalara ve tüm mevzuata, ahlak kurallarına, “Site” nin icerigine ve isleyisine, “ Sözlesme” kosullarına ve yayımlanan sartlara aykırı olan icerikteki her türlü mesaj, ilan, bildirim ve paylasımları istedigi zaman ve sekilde erisimden kaldırabilir ve isbu maddede mezkûr olan icerik/ler ile ilgili, iltisaklı ve rabıtalı olan “Üye” nin üyeligini herhangi bir bildirim yapmadan sona erdirebilir.    

6.2.5. “Site” dâhilinde  “Üye” ler ve “Kullanıcı” lar tarafından saglanan iceriklerin gercekligini, hukuka uygun olup olmadıgını, dogrulugunu arastırmak ve kontrol etmek "HAYVANAL.NET" un, "HAYVANAL.NET" calısanlarının ve yöneticilerinin yükümlülügünde degildir.

6.2.6.  5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İslenen Suclarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında "Bilgi Teknolojileri ve İletsim Kurumu" nun 21.04.2017 Tarihli onayı ile "HAYVANAL.NET" "Yer Saglayıcı" olarak faaliyet göstermektedir.

 

 1. Fikri Mülkiyet Hakları

"Üye" ler, İsbu "Site Kullanım Kosulları" dâhilinde "HAYVANAL.NET" tarafından acıkca izin verilen durumlar haricinde "HAYVANAL.NET" a ait bilgileri, hizmetleri ve telif haklarına tabi calısmalarını paylasmak, dagıtmak, satmak, sergilemek, islemek veya bunlardan türemis calısmalar veya baskasının "HAYVANAL.NET" un hizmetlerine erismesine veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip degildirler.

 

 1. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "HAYVANAL.NET" isbu “Sözlesme” ile belirlenen edimlerinden herhangi birini gec veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü degildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "HAYVANAL.NET" icin, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar icin "HAYVANAL.NET" dan herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; dogal afet, isyan, savas, grev, iletisim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme iliskin iyilestirme veya yenilestirme calısmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava kosulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "HAYVANAL.NET" un gerekli özeni göstermesine ragmen önleyemedigi kacınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

 Gizlilik Politikası

 

9.1 "Site"de "Üye"lerle ilgili bilgileri “HAYVANAL.NET” isbu “Sözlesme” ve isbu “Sözlesme”nin eklerinden biri ve ayrılmaz parcası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. “HAYVANAL.NET” "Üye"lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen kosullar dâhilinde ücüncü kisilere acıklayabilir veya kullanabilir.

 9.2. “HAYVANAL.NET”, “Sözlesme” ile belirlenen amac ve kapsam dısında da “Üye” olma asamasında kullanıcılardan istenilen ad-soyad, telefon numarası, e-mail adresi gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen kosullara tabi sekilde ve gerektiginde ek onayları almak suretiyle sms, e-mail, tanıtım ve bilgilendirme amaclı iletisim faaliyetleri, arastırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak,  site ici bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle amacıyla veya gerektiginde “Üye” ile iletisim kurmak icin kullanabilir.

 9.3. “HAYVANAL.NET”, Yine yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca kisisel veriler aynı zamanda HAYVANAL.NET’un süreclerini iyilestirme amaclı arastırmalar yapmak, pazar arastırmaları yapmak ve veri tabanı olusturmak icin “HAYVANAL.NET” un isbirligi icinde oldugu firmalara aktarılabilir, bu firmalar tarafından islenebilir ve kullanılabilir. “HAYVANAL.NET” un belirtilen amaclarla isbirligi icinde bulundugu gercek kisi ve/veya tüzel kisilere, Kullanıcıların kisisel verilerini iletmesine Kullanıcılar onay vermektedir.

 

 1. “Sözlesme” Degisiklikleri

"HAYVANAL.NET", isbu “Sözlesme” yi uygun görecegi herhangi bir zamanda tamamen kendi takdirine baglı ve tek taraflı olarak "Site" de yayınlayarak degistirebilir. İsbu “Sözlesme” nin degisen hükümleri, “Site” de yayınlandıgı tarihte gecerlilik kazanarak yürürlüge girer. Geriye kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuclarını dogurmaya devam edecektir. İsbu “Sözlesme”, "Üye" nin tek taraflı beyanları ile degistirilemez.

 

 1. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İsbu “Sözlesme”nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve isbu “Sözlesme” dâhilinde dogan hukuki iliskilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları haric olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İsbu “Sözlesme”den dolayı dogan veya dogabilecek her türlü ihtilafın Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 1. "HAYVANAL.NET" Kayıtlarının Gecerliligi

"Üye", isbu “Sözlesme” den dogabilecek ihtilaflarda "HAYVANAL.NET" un kendi sunucularında tuttugu elektronik ve sistem kayıtlarının, defter kayıtlarının, ticari kayıtlarının, mikrofilm, mikrofis, veritabanında ve bilgisayar kayıtlarının muteber baglayıcı, kesin ve münhasır delil teskil edecegini,"HAYVANAL.NET" u yemin teklifinden beri kıldıgını ve bu maddenin Hukuk Mahkemeleri Kanunu  193. Madde anlamında delil sözlesmesi niteliginde oldugunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

 1. Yürürlük

İsbu “Sözlesme” ve “Sözlesme” ye atıfta bulunulan ve ayrılmaz bir parcası olan ekler ile “Site” de yer alan kurallar ve sartlar, "Üye" nin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüge girmistir. “Sözlesme” nin herhangi bir hükmünün gecersizligi, mevzuata aykırılıgı veya uygulanabilir olmaması sözlesmenin geri kalan hükümlerinin yürürlügünü etkilemeyecektir. 

 

ek maddeler düzenlendikten sonra eklenecektir.